Zakończone postępowania

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

ZIM.ZP.262.2.1.2019 Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części). Postępowanie PZP Część 2: Inspektor nadzoru branży sanitarnej. 2019-03-26 10:00 2019-05-30 11:06 --
ZIM.ZP.262.2.1.2019 Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części). Postępowanie PZP Część 1: Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynator nadzoru inwestorskiego. 2019-03-26 10:00 2019-05-30 11:06 --
ZIM.ZP.262.2.1.2019 Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części). Postępowanie PZP Część 3: Inspektor nadzoru branży elektrycznej. 2019-03-26 10:00 2019-05-30 11:06 --
ZIM.ZP.262.2.2.2019 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego Postępowanie PZP Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego 2019-04-11 10:00 2019-06-25 08:07 Usługi projektowe
ZIM.ZP.262.2.5.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. Postępowanie PZP „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. 2019-07-12 09:00 2019-08-19 13:02 Pozostałe prace budowlano-remontowe
ZIM.ZP.262.2.4.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę i Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie” – ZIM/K2.26/16 Postępowanie PZP Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę i Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie” – ZIM/K2.26/16 2019-07-05 10:00 2019-10-10 10:21 Usługi projektowe
ZIM.ZP.262.2.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)" Postępowanie PZP Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)" 2019-07-11 10:00 2019-10-02 07:56 Usługi projektowe
ZIM.ZP.262.2.12.2019 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Postępowanie PZP Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 2019-08-21 09:00 2019-11-08 14:13 Pozostałe prace budowlano-remontowe
ZIM.ZP. 262.2.15.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. Postępowanie PZP „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. 2019-11-05 10:00 2020-05-12 09:47 Pozostałe prace budowlano-remontowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa