Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 80  pokazuj  pozycji

ZIM.ZP.262.2.7.2024 Opracowanie koncepcji budowy podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-24 2024-05-07 10:00 2024-05-09
ZIM.ZP.262.2.1.2024 Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. K. Bunscha i budowy ul. A. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-16 2024-03-22 10:00 --
ZIM.ZP.262.2.16.2023 Usługa ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu dla inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów” Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-31 2023-11-29 10:00 2024-07-02
ZIM.ZP.262.2.14.2023 Wykonanie robót budowlanych dla modernizacji dachu w budynku Samorządowego Żłobka nr 21 przy ul. Lekarskiej w Krakowie. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-06 2023-09-22 10:00 2024-07-02
ZIM.ZP.262.2.15.2023 Zaprojektowanie oraz wybudowanie budynku socjalnego dla kierowców komunikacji miejskiej na pętli autobusowej przy ul. Jakubowskiego w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-05 2023-09-20 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.13.2023 Wykonanie koncepcji architektonicznej i Programu funkcjonalno-użytkowego dla Inwestycji pn. „Budowa Żłobka przy ul. Działowskiego” w Krakowie – technologia modułowa Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-31 2023-09-08 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.12.2023 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego dla budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-17 2023-07-26 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.11.2023. Opracowanie projektu budowlanego w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności budynku administracyjnego oraz budynku łącznika obiektu Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-23 2023-07-07 10:00 2023-10-17
ZIM.ZP.262.2.9.2023 Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-19 2023-08-21 10:00 2023-11-30
ZIM.ZP.262.2.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla modernizacji dachu oraz wiatrołapu Żłobka Samorządowego nr 31 przy ul. Sanockiej 2 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-06 2023-06-30 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.8.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-23 2023-06-07 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.7.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektów Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-10 10:00 2023-07-07
ZIM.ZP.262.2.6.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-24 2023-05-11 10:00 2023-07-07
ZIM.ZP.262.2.5.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Samorządowego Żłobka nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-30 2023-04-14 10:00 2023-10-04
ZIM.ZP.262.2.4.2023 Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-03-10 2023-05-08 10:00 2024-07-02
ZIM.ZP.262.2.3.2023 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-13 2023-03-03 10:00 2023-07-07
ZIM.ZP.262.2.2.2023 Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie” wraz z koordynacją Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych specjalności i Specjalistów Zamawiającego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-01 2023-02-10 10:00 2023-07-07
ZIM.ZP.262.2.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla zadania pn. Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-23 2023-01-26 10:00 2023-10-04
ZIM.ZP.262.2.10.2022 Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej dot. rozbudowy ul. Studniarskiego w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-04 10:00 2023-10-16
ZIM.ZP.262.2.8.2022 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-29 2022-11-10 10:00 2023-03-24
ZIM.ZP.262.2.5.2022 Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla dojazdów w rejonie Grzegórzki - Zabłocie w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-02 2022-06-10 10:00 2023-11-08
ZIM.ZP.262.2.7.2022 Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy drogi dojazdowej z osiedla Kliny w Krakowie do stacji SKA w Opatkowicach Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-20 2022-05-31 10:00 2023-10-16
ZIM.ZP.262.2.4.2022 Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji, dla przebudowy i modernizacji Żłobka Samorządowego nr 5 na os. Willowym 2 w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-07 2022-04-20 10:00 2022-06-03
ZIM.ZP.262.2.6.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przyłączenia zasilania obiektu Archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Na Załęczu 2 w Krakowie, na dz. nr 30 obr. NH-55 Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-30 2022-04-14 10:00 2022-05-31
ZIM.ZP.262.2.3.2022 Wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie - z podziałem na części Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-03 2022-03-11 10:00 2022-05-31

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa