Lista postępowań

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZIM.ZP.262.2.6.2020/B Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w ogródku przynależnym do lokalu żłobka zlokalizowanego w parterze budynku przy ul. J. K. Przyzby 10 w Krakowie, w ramach zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. Przyzby i ul. Zalesie” Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Licytacja elektroniczna Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-05-25 11:00 --
ZIM.ZP.262.2.6.2020/A Zaprojektowanie i wykończenie wnętrza lokalu usługowego przeznaczonego na żłobek zlokalizowanego w parterze budynku przy ul. J.K. Przyzby 10 (lok. U2) w Krakowie, w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. Przyzby i ul. Zalesie” Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Licytacja elektroniczna Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-05-22 11:00 --
ZIM.ZP.262.2.5.2020 Restauracja muru południowego Cmentarz Rakowice w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Licytacja elektroniczna Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-05-22 10:00 --
ZIM.ZP.262.2.1.2020 Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2.6 km w formule zaprojektuj - wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-10 2020-05-15 10:00 --
ZIM.ZP. 262.2.15.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-08-27 2019-11-05 10:00 2020-05-12
ZIM.ZP.262.2.12.2019 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-07-16 2019-08-21 09:00 2019-11-08
ZIM.ZP.262.2.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)" Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-06-03 2019-07-11 10:00 2019-10-02
ZIM.ZP.262.2.4.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę i Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie” – ZIM/K2.26/16 Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-05-16 2019-07-05 10:00 2019-10-10
ZIM.ZP.262.2.5.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-05-15 2019-07-12 09:00 2019-08-19
ZIM.ZP.262.2.2.2019 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-02-22 2019-04-11 10:00 2019-06-25
ZIM.ZP.262.2.1.2019 Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części). Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2801 Nadzór budowlany i inne usługi budowlane 2019-02-22 2019-03-26 10:00 2019-05-30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa